The Dutch Association for Veganism (NVV) – Partner of VeggieWorld Netherlands

Schaf mit "Go vegan"-Message

Share with others ...

Dutch hieronder

About the NVV

The Dutch Association for Veganism (Nederlandse Vereniging voor Veganisme, NVV) has been committed to veganism since 1978. This makes us the only member association for veganism in the Netherlands, and the go-to knowledge center. We stand up for animals and for the interests of our members.

"We believe in a vegan world in which animal use is no longer the norm. Where people live with respect for all sentient beings. A world in which people are aware that we do not need animal products or services to live a healthy life and act accordingly."

Our activities and projects

The NVV is engaged in various activities that all aim to promote veganism and to encourage the end of all forms of exploitation of animals. We do this mainly by spreading knowledge about veganism through our website, newsletters, social media channels and at events.

The NVV publishes VEGAN Magazine 4 times a year. Members receive the magazine automatically and it is also sold in health food stores and via the NVV webshop . Publications such as the Vegan schijf (vegan food plate) and the Easy Peasy Vegan starter guide help new and existing vegans.

For vegans

Since 2012, we have been organizing the VeganChallenge , a free online program in which participants get to experience the vegan way of living for a month. In our vegan product database Vegan Wiki , (beginning) vegans will find countless vegan products. We issue the Vegan Friendly label to companies and restaurants that cater to vegans. We can often be found at events such as VeggieWorld. Previous successful NVV campaigns included ‘Milk, you can do without! ‘ and ‘Waardeloze Haantjes’ (‘Worthless roosters’, about the forgotten victims of the egg-industry).

For entrepreneurs

The NVV also helps Dutch companies who want to apply for the Vegan Society’s Vegan Trade Mark for their products, with the registration process.

Partnership with Veggie World

As one of the oldest associations for the promotion of veganism in the Netherlands, the NVV has been defending the interests of vegans for 44 years. We see in VeggieWorld a partner who endorses our mission. Together we stand stronger! Through our collaboration, we can intensify the promotion of veganism and thus accelerate the transition to a vegan world. Together we work for a righteous world.

At VeggieWorld, visitors can experience the various possibilities of a vegan life first hand. There will be attractive products, interesting lectures and exciting cooking shows with stars from the vegan scene, tastings and opportunities to connect with other vegans.

"We are looking forward to showing the public once again how joyful and easy a vegan life is in 2022. Everyone deserves this wonderful experience!”

Andrea van der Bildt

NVV event coordinator

Schaf mit "Go vegan"-Message

Over the NVV

Sinds 1978 zet de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) zich in voor veganisme. Daarmee zijn wij de enige ledenvereniging voor veganisme in Nederland en hét kenniscentrum over veganisme. We maken ons hard voor de afschaffing van diergebruik en komen op voor de belangen van onze leden.

“Wij geloven in een vegan wereld waarin diergebruik niet langer de norm is. Waar mensen leven met respect voor alle voelende wezens. Een wereld waarin mensen zich er bewust van zijn dat we geen dierlijke producten of diensten nodig hebben om gezond te kunnen leven en daar ook naar handelen.”

Onze activiteiten en projecten

De NVV houdt zich bezig met verschillende activiteiten die allen ten doel hebben het veganisme te bevorderen en het beëindigen van alle vormen van exploitatie van dieren te stimuleren. Dit doen we vooral door kennis te verspreiden over veganisme via onze website, nieuwsbrieven, socialmediakanalen en op evenementen.

De NVV geeft 4x per jaar het tijdschrift VEGAN Magazine uit. Leden ontvangen het magazine automatisch, maar het is ook voor niet-leden los verkrijgbaar, onder andere in natuurvoedingswinkels en via de NVV webshop. Publicaties zoals de Vegan Schijf en de Easy Peasy Vegan startersgids helpen zowel de beginnende als bestaande veganisten.

Voor veganisten

Sinds 2012 organiseren wij de VeganChallenge, een gratis online programma waarbij deelnemers een maand lang een veganistisch levenswijze volgen. In onze vegan productendatabase Vegan Wiki, vinden (beginnende) veganisten talloze vegan producten. We geven het Vegan Friendly-label uit aan bedrijven die met hun aanbod bovengemiddeld rekening houden met veganisten. We zijn vaak te vinden op evenementen zoals VeggieWorld. Eerdere succesvolle campagnes van de NVV waren o.a. ’Melk, je kan zonder!‘ en Waardeloze Haantjes.

Voor ondernemers

De NVV is tevens het aanspreekpunt voor Nederlandse bedrijven die het Vegan Keurmerk willen aanvragen voor hun producten.

Partnerschap met VeggieWorld

Als een van de oudste verenigingen ter promotie van het veganisme in Nederland komt de NVV al 44 jaar op voor de belangen van de veganisten. Wij zien in VeggieWorld een partner onze missie onderschrijft. Samen staan we sterker! Door onze samenwerking kunnen we de promotie van veganisme intensiveren en zo de transitie naar een veganistische wereld versnellen. Gezamenlijk zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige wereld.

Tijdens VeggieWorld kunnen bezoekers kennis maken met de diverse mogelijkheden van een veganistisch leven via aantrekkelijke producten, interessante lezingen en spannende kookshows met sterren uit de vegan scene, proeverijen en contacten met veganisten.

“We verheugen ons erop het grote publiek weer eens te laten zien hoe leuk en makkelijk een vegan leven is in 2022, deze mooie ervaring gunnen we iedereen!“

Andrea van der Bildt

NVV event coordinator

Meer lezen: